Газови уреди

Първоначален монтаж

 • Първоначален монтаж на газови съоръжения
 • Първоначален монтаж на битови газови котлони
 • Първоначален монтаж на професионални газови котлони
 • Първоначален монтаж на газови битови печки
 • Първоначален монтаж на газови професионални печки
 • Първоначален монтаж на професионални газови скари
 • Първоначален монтаж на професионални газови фритюрници
 • Първоначален монтаж на професионални газови отоплителни тела / гъби /
 • Първоначален монтаж на газови бойлери / обемни и проточни /
 • Първоначален монтаж на професионални дюнери
 • Първоначален монтаж на професионални барбекюта
 • Първоначален монтаж на професионални тостери
 • Първаначален монтаж на абсорционни / амонячни / хладилници

Ремонт

 • Ремонт на газови съоръжения
 • Ремонт на битови котлони
 • Ремонт на професионални котлони
 • Ремонт на газови битови печки
 • Ремонт на газови професионални печки
 • Ремонт на професионални газови скари
 • Ремонт на професионални газови фритюрници
 • Ремонт професионални газови отоплителни тела/гъби/
 • Ремонт на газови бойлери / обемни и проточни/
 • Ремонт на професионални дюнери
 • Ремонт на професионални барбекюта
 • Ремонт на професионални тостери
 • Ремонт на абсорционни/ амонячни / хладилници
 • Ремонт на газови туристически бутилки
 • Ремонт на газови туристически уреди / котлони, отоплители, лампи, горелки/
 • Ремонт на газово къмпинг оборудване / котлони, горилки, кохери, лампи, отоплители, хладилници/
 • Ремонт на газови съоръжения в кемпери и каравани / котлони, отоплинелни печки, хладилници, бойлери, бутилки и редуктори 30 mb и 50 mb/
Консултация преди закупуване на газови уреди и съоръжения

Консултация на вече закупени газови уреди и съоръжения

Гаранционна и след гаранционна поддръжка и ремонт на газови съоръжения
 Важно! Всички уреди, бутилки  и маркучи трябва да бъдат монтирани от оторизиран специалист!
Газовите  бутилки
трябва да бъдат от лицензиран доставчик. При получаването и да се съблюдава за целостта на бутилката /да не е ударена, ръждива, деформирана/ Бутилката трябва да се използва само в изправено положение,  да не стои в мазета или в близост до топлинен източник или пряка слънчева светлина. Задължително бутилката трябва да бъде с предпазен клапан и ненарушено гумено уплатнение.
Рецуцир – вентилът e неразделна част от газовия уред. Не се допуска употребата на самоделно произведени вентили или неотговарящи на БДС. Вентила не избира в зависимост от енергоемкостта на уреда.

Гъвкавите връзки представляват специализирани, сертифицирани маркучи, обезопасени с прилежащи към тях скоби. Крайният срок на годност е отбелязан върху повърхността на маркуча.

  За Нас

  Опитът ни в областта на газовите уреди позволява да Ви бъдем полезни с професионални консултации и различни решения при всякакви ситуации. За нас  Лоялността и Коректното отношение към Клиентите е водещ приоритет, това ни дава възможност да продължим да Ви предлагаме възможно по-добри цени на стоки и услуги.